Giften

Platform L&R is een vereniging. Wij hebben geen eigen inkomsten of werknemers, alle activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. Wij stellen het zeer op prijs dat u ons wilt steunen met een gift. Ons banknummer is:

NL91RABO0159389011

T.n.v. Platform L&R

Dank u zeer voor uw gift!

Platform L&R heeft ANBI status aangevraagd.